Språkundervisning

  • för privatpersoner och företag, enskilt och i grupp
  • för vuxna
  • i Sverige och/eller utomlands

Undervisningen bygger på

  • muntlig kommunikation
  • studietakt och material anpassas efter deltagarna

SVENSKA

Intensivundervisning i svenska på alla nivåer och handledning i vetenskapligt skrivande.

Information om Svenska utan gränser

För information och beställning: Studentlitteratur
Frågor om utbildning: info@louiza.se

Jag har FA-skatt och åtar mig gärna utbildning och andra uppdrag i egen regi.

KULTURORIENTERING

ingår i språkundervisningen. "Varför säger man så, och när? kan vara lika viktigt som "Hur säger man?. Betydelsen av muntlig och skriftlig tradition.

 

 

In English    © Louiza Lindbäck 2006    Webbdesign: Mariann Björnfot